MONEDAS ESPAÑA - ALFONSO XIII - 2 centavos de 1894


Valor facial: 2 centavos
Peso: 10 gr
Material: Cobre
Tirada:

Anverso
Leyenda: ALFONSO XIII
Descripción: Pefil del Rey Alfonso XIII

Reverso
Leyenda: ISLAS FILIPINAS DOS CENTAVOS
Descripción: Escudo

toolbox

Imprimir

Menú [toggle]