MONEDAS ESPAÑA - ALFONSO XIII - 1 peseta de 1900 *19-00


1 peseta 1900 *19-00 SMV
Valor facial: 1 peseta
Peso: 5 gr
Material: Plata 835
Tirada: 18.650.104

Anverso
Leyenda: ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS 1900 19 00
Descripción: Perfil del Rey Alfonso XIII

Reverso
Leyenda: REY CONSTL. DE ESPAÑA UNA PESETA SM V
Descripción: Escudotoolbox

Imprimir

Menú [toggle]