MONEDAS ESPAÑA - ESTADO ESPAÑOL - 1 peseta de 1946 *19-48

1 peseta 1946 *19-48
Valor facial: 1 peseta
Peso: 3,5 gr
Material: Aluminio-bronce
Tirada:

Anverso
Leyenda: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS 1946
Descripción: Perfil de Francisco Franco

Reverso
Leyenda: UNA PESETA 19 48
Descripción: Escudo

toolbox

Imprimir

Menú [toggle]