MONEDAS ESPAÑA - ESTADO ESPAÑOL - 2,50 pesetas de 1968


Valor facial: 2,50 pesetas
Peso: 7 gr
Material: Aluminio-bronce
Tirada: 1.000

Anverso
Leyenda: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS 1953
Descripción: Perfil de Francisco Franco

Reverso
Leyenda: 2,50 PESETAS 19 68
Descripción: Escudo

toolbox

Imprimir

Menú [toggle]