MONEDAS ESPAÑA - ESTADO ESPAÑOL - 5 pesetas de 1957 *58


5 pesetas 1957 *58
PLUS
Valor facial: 5 pesetas
Peso: 5,7 gr
Material: Níquel
Tirada: 13.000.000

Anverso
Leyenda: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS 1957
Descripción: Perfil de Francisco Franco

Reverso
Leyenda: 5 PTAS 58
Descripción: Escudotoolbox

Imprimir

Menú [toggle]